Denizci Eşleri Buraya! Intermittent Husband Sendromu Nedir?

Denizci Eşleri Buraya! Intermittent Husband Sendromu Nedir?

Evden uzakta çalışan babalar döndüklerinde kahraman imajını korumak isteyerek çocukların üzerinde baskı kurar. Bu durum çocuklar üzerinde…

Ulaştırma, madencilik, inşaat, satış ve askerlik gibi mesleklerde evden uzakta yaşamak ve çalışmak ortaktır. Sık ayrılıkların yaşanması eve gelme ve evden ayrılma süreçlerinde gerginlik yaratır. Eşlerin önemli bir kısmı duygusal ve bilgisel destek eksikliği hissetmektedir. İşten kaynaklı ayrılıkların tecrübe edildiği aileler üç kategoriye ayrılmıştır: askeri, kurumsal ve kurumsal olmayan.

Kaynaklara göre evden uzakta çalışma ve ayrılık etkileri diğer sektörlere göre askeriyede daha fazla olduğu görülmektedir. İşten kaynaklı evden uzak olma durumunu resmi veri kaynaklarından belirlemek zordur.

Eşin uzun bir süre evden ayrılıp geri gelmesi sırasındaki döngüde, evden ayrıldığı zamanlarda gerginlik ve ağlama hissleri normaldir fakat bunları takip eden hisler depresyon, üzüntü, öfke ve suçlamadır.  Morrice & Taylor (1978)’ın araştırdıkları ilk gruplardan biri olan off-shore petrol sektöründe çalışanların eşleri üzerinde anksiyete ve depresyon belirtileri olduğunu saptamışlardır. Yaptıkları araştırmalar sonucunda eşleri karada çalışanlarla eşleri denizde çalışanların genel sağlık profilleri karşılaştırıldığında denizci eşlerinin anksiyete ve depresyon düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bir çok denizci eşi eşlerinin yokluklarıyla başa çıkabildikleri için anksiyete ve depresyon onlar için çok önemli bir problem olmamıştır. Ancak Morris ve Taylor’ın araştırmalarındaki denizci eşlerinin %10 bu ayrılık süreciyle başa çıkamamışlar ve depresyon, anksiyete, cinsel zorluk gibi semptomlar göstermişlerdir. Bu başa çıkamama durumunu  Morris ve Taylor “Intermittent Husband Syndrome (IHS)” olarak adlandırmıştır

Evden uzakta çalışan babalar döndüklerinde kahraman imajını korumak isteyerek çocukların üzerinde baskı kurar. Bu durum çocuklar üzerinde davranışsal yönetim problemlerine ve eşler arasında anlaşmazlıklara neden olur. Bu uzun mesafe geliş gidiş (long distance commuting-LDC) yaşam tarzı eşler ve partnerler üzerinde ağır etki yaratabilir. Evden uzakta çalışma sosyal karışıklık ve cinsel ihtiyaç gibi konuları gündeme getirir. Bu yaşam tarzı döngüsünde bu problemler gündelik olayların aksine daha büyük sorunlar oluşturur. Bazı eşler için bu yaşam tarzı neredeyse imkansızdır.Fazladan iş yükü ve çocukların yetiştirilmesi gibi konularda eş üzerindeki kısıtlamalar gerginlik ve eşler arasında çatışmaya yol açabilir. LDC uyku alışkanlıklarındaki değişimler, strese bağlı saç dökülmeleri, soğuk algınlığı, baş ağrısı, grip ve ruh halindeki değişimler gibi küçük hastalıklarla ilişkilendirilebilir.İşle ilgili seyahatler aile yaşamı üzerinde dezavantajlı gibi görülse de bazı durumlarda avantajlı olarak görülmektedir. Ebeveynlerinden biri uzakta olduğunda çocuklar bununla başa çıkabilmek için dışarıya olan ilgilerini geliştirirler. Denizci gruplar üzerindeki çalışmalarda eşlerin/babaların evden uzakta çalışmalarından kaynaklı aile içi stresin ailede ve eşlerde arttığı görülmüştür. Yapılan araştırmalarda stres ve gerginlik seviyeleri denizciler eve döndüğünde ve denize gittiklerinde kadınlar üzerinde özellikle ilk 7 ila 10 gün süresince yükselmektedir. Ayrıca çocukların büyük bir çoğunluğunda babaları eve dönmeden önceki süreçte ve döndükten sonraki süreçte anneleri tarafından stres gözlenmiştir. Açıkça görülüyor ki denizciliğin doğası gereği evden uzakta çalışmak aile üyeleri üzerinde etki yaratır.

 

Kılavuz kaptanlardaki eve gidip gelme süreci aile hayatlarında yıkıcı olarak görülmektedir. Önceki çalışmalar incelendiğinde Port Phillip bölgesinde çalışan İngiliz (Shipley & Cook, 1980), Alman (de Vries-Griever, 1982) ve Avustralyalı (Berger, 1984) kılavuz kaptanların kendi yaşam tarzları ve aile yaşantıları üzerinde işlerinin yıkıcı olduğunu kabul etmişlerdir. Avustralyalı kılavuz eşleri üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda eşlerinin olmadığı periyotlarda kadınların ev halkı ve aile içi sorumluluğun üzerlerinde önemli ölçüde baskı oluşturduğu ortaya konmuştur.

Mevcut depresyon, anksiyete seviyeleri, işleri nedeniyle uzakta çalışanların eşlerinin geniş deneyimlerini paylaşma eksiklikleri, tavsiye ve destek servislerine olan ihtiyacı güçlendirmiştir. İşten kaynaklı yokluğun negatif etkisini yaşayan aileler için şirket ve aile arasındaki işbirliğini sağlayan uzmanlar ek bir destek hissettirecektir. Birçok ayrıntılı cevapta bazı kadınlar denizci biriyle evlenmeden önce ne tarz zorluklarla karşılaşacaklarını bildiklerini belirtmişlerdir. Kadınlar kısmen de olsa ayrı kalma periyodunda bu durumla başa çıkmak zorunda olacaklarını biliyorlardı, kendi görüşlerine göre de bu zorluklarla başa çıkabilmektedirler.

Gemi adamlarının meslek hayatlarında yaşamış ve yaşamakta oldukları sosyal izolasyon, stres, çevresel faktörler, iş yükü, yoğun çalışma temposu gibi sorunlar hakkında ülkemizde ve yurt dışında yapılmış çok az sayıda araştırma vardır. Özellikle gemi adamlarının mesleklerini icra ederken içinde bulundukları psikolojik faktörlerin eşlerine ve aile hayatlarına etkilerini konu alan araştırmalar yok denecek kadar azdır.

Avusturalya, Norveç, Çin, Hindistan ve İngiltere’de denizci eşlerinin psikolojik durumlarını anlamak için yapılan anketlere ek olarak biz de Türkiye’deki denizci eşlerinin psikolojik durumlarını anlamak için bir anket oluşturduk.Diğer araştırmalar sadece kadın denizci eşleri  üzerine yapılmıştır. Biz ise kadınların da denizcilik sektörüne girmesi ve çalışmalarıyla beraber erkek katılımcıların da pskolojik durumlarını ortaya koymak istedik. Eğer siz de bir denizci eşiyseniz aşağıdaki anketi doldurabilirsiniz.

istek ve görüşleriniz için

info@dumensuyu.com

roportaj@dumensuyu.com

https://docs.google.com/forms/d/1pV4TWGt12NV08rE9F5YSCqq03CQNxyVj62m0twND1ZE/viewform?c=0&w=1 

Ana Sayfaya Dön

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir