HAZIRLIK MEKTUBU

HAZIRLIK MEKTUBU

HAZIRLIK MEKTUBU. Sevgili dümenuyu okurları mesleki bilgiler ve bir gün işe yarayacak bir yerlerde saklanılması uygun bir yazı dizisi ile karşınızdayız. HAZIRLIK MEKTUBU nasıl yazılır?, HAZIRLIK MEKTUBU nedir? HAZIRLIK MEKTUBU örnekleri ni yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Bileceğiniz üzere Hazırlık Mektubu’nun kiracıya/ yükleyiciye /alıcıya ulaşması kaptanın sorunluluğundadır.
Hazırlık mektubunu limanın ticari sınırları içine girdiğiniz anda mail/fax/telex ile tüm ilgili partilere geçiniz. Gemilerimiz genellikle WIPON/WIBON/WICON/WIFPON (W,W,W,W) bazında bağlandığından, (yani gemi limanda olsun ya da olması, gemi rıhtımda olsun ya da olmasın, gemi custom clearence edilsin ya da edilmesin, gemi serbest pratika alsın ya da almasın HAZIRLIK MEKTUBU liman sınırları içine girer girmez derhal verilmelidir.

HAZIRLIK MEKTUBU GÖNDERİLMESİ

Gemi limana varışında doğrudan yanaşacak ise bile, gemi kaptanı liman sınırları içine girdiğinde hazırlık mektubunu göndermelidir.
Limana yanaştıktan sonra ise matbu HAZIRLIK MEKTUBU (NOR) (tlx ile verilen NOR ile uygunluk sağlayacak şekilde) hazırlanır ve Acentaya ilgililerin imzası için verilir. Matbu NOR verilirken üzerine mutlaka tlx ile verilen NOR’un tarih ve saati yazılmalıdır.
(Sent by tlx on…. at hrs gibi). İşletmeye sefer evrakları gönderilirken HAZIRLIK MEKTUBU koyası ile matbuu HAZIRLIK MEKTUBU (imzalatılmış olan) orijinal kopyalarını beraber gönderiniz..

HAZIRLIK MEKTUBU verirken; 


Eğer üzerinde anlaşılan yük miktarı bilinmiyorsa veya sarih değilse hazırlık mektubuna ‘up to

fiil and complete capacity’ ibaresi konulmalıdır.
Yükün miktan belli ise;
1 Yük miktarı opsiyonu kiracıya ait ise ibare aynen yazılmalıdır.
(6.000 mts bulk barley 10 pct MOL CHOPT gibi),

2 Yük miktarı opsiyonu armatöre ait ise geminin max yükleyebileceği yük miktarı NOR’da takribi olarak bildirilmelidir. (Abt. 6350 mts mts bulk barley), armatör opsiyonunda olan bir yük için NOR gemi kaptanı tarafından’ C/Party’de yazıldığı şekilde verilemez (6.000 mts bulk barley MOL 10 pct Owners Option şeklinde verilemez.) Yükleme limanına gelmiş bir gemi Kaptanının en azından takribi olarak ne kadar yükleyeceğini belirtmesi gerekmektedir. NOR’da verilecek miktar gemi tarafından hesaplanan en yüksek miktar olmalı, böylece şartların değişmesi ve daha fazla yükleyebilme durumunun ortaya çıkması halinde NOR’un eksik verilmesi nedeniyle eksik yükleme olasılığı önlenmelidir.


Gemilere geçilen sefer talimatlarında yükleme ve boşaltma limanları için uygulanacak olan
zaman sayım kuralları belirtilmektedir. Verilen bu şartlara göre varışta verilen HAZIRLIK MEKTUBU doğrultusunda zaman sayımı başlayacaktır. Genel uygulama olarak öğlen 1 200’dan önce ve akşam 1 700’dan önce varıp tlx ile HAZIRLIK MEKTUBU vermek uygun olup, daha geç olan varışlarda dahi liman kontrol etmiyor ve direk olarak yanaşılmıyorsa NOR yukarıda belirtilen saatlere içinde verilmeye çalışılmalıdır.

Hazırlık mektupları şirket formuna uygun olarak yazılmalıdır.

(1)  NOR- Telexform
Notice of readiness

This is to certify that M/V ______________under my command duly arrived at _________ roads on ___________ at _____ lt, and ready in all respects to load / discharge ______ mts of _____________ cargo as per terms, conditions, provisions and exceptions of the governing cIp. Please accept this msg as NOR.
Brgrds/Master

(2)  NOR —Matbu form
NOTICE OF READINESS

VESSEL :M/V____________
PORT
CARCO
QUANTETY:
This is to certify that M/V ______________ under my command duly arrived at _________ roads on __________ at _____ lt, and ready in all respects to load 1 discharge ________ mts of _____________ cargo as per terms, conditions, provisions and exceptions of the governing charter party.
Notice of readiness tendered at _______hrs on / /200_
Notice of readiness accepted at _______hrs on /
/200_

NOR sent by tix at _______hrs on / /200

 MASTER OF M/V_____________ (Signature8LStamp)

(3) NOR TİME Charter —Te1. formu
1, undersigned _____ ________, Master of M/V , hereby notify you that my vessel arrived at port of _______ on the date of_________ and hrs, ready to enter service of time charter agreed and signed between _____ as Owners and _____________ as Chrtrs, M/V        is hereh deliered on aim Chrtrs in accordance with terms and conditions of the governing charter party.

Bunkers on board;
IFO : _______ Mts
MGO/MDO: Mts
Yours faithfully,
Master of M/V

Ana Sayfaya Dön

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir