KAZANILMIŞ HAKLAR

kazanılmış haklar

KAZANILMIŞ HAKLAR

Kazanılmış Haklar ve yeni Gemi Adamları Yönetmeliğine dair herşey DümenSuyu’da.

Sevgili DümenSuyu okurları bir çoğunuzun bildiği gibi “Gemi Adamları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yönetmelik hayatımızda neleri değiştirecek, bizleri nasıl etkileyecek madde madde ilerleyen günlerde paylaşacağız fakat önceside KAZANILMIŞ HAKLAR dan bahsederek sizleri bilgilendirmek istedik.

Gemiadamları Yönetmeliği Madde 16’ya göre, Her bir yeterlik sahibine intibakları sırasında verilmiş bulunan KAZANILMIŞ HAKLAR, yeterlik sahibi daha üst yeterliklere terfi ettikten sonra da devam eder.

Son gemiadamları yönetmeliğine göre Yeterlik şartları tanımlanmış olan gemiadamlarından, şu anki yeterliğini intibak ile almış olan Gemi Adamlarının önceki Yönetmeliğe göre kazanılmış hakları aşağıda yer almaktadır.

Listede yer almayan yeterlikler şu andaki mevcut yönetmeliğe göre görevlendirilir.

GÜVERTE

 1. a) Vardiya Zabiti;
 2. b) Birinci Zabit;
 3. c) Kaptan;

MAKİNE

 1. a) Makine Zabiti;
 2. b) İkinci Makinist;
 3. c) Başmakinist;

GÜVERTE SINIFI KAZANILMIŞ HAKLAR

 1. a) Vardiya Zabiti;

1) Daha önce Yakınyol Vardiya Zabiti yeterliğine sahip olanlar ile Telsiz Zabiti yeterliğine sahip olup da Vardiya Zabiti yeterliğine intibak edenler, 1250 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde birinci zabitlik, 1600 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, kabotaj seferlerinde birinci zabitlik, 3000 GT’ye kadar olan gemilerde her bölgede vardiya zabitliği, görevlerini yapar.

2) Daha önce Yakınyol Birinci Zabitliği yeterliğine sahip olup da Vardiya Zabiti yeterliğine intibak edenler, 1250 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde kaptanlık, 1600 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde birinci zabitlik, 2500 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, kabotaj seferlerinde birinci zabitlik, 3000 GT’ye kadar olan gemilerde her bölgede vardiya zabitliği, görevlerini yapar.

3) Bu yönetmelik kapsamında intibak hakkı olmayıp vardiya zabiti yeterliğini alanlar 3000 GT’ye kadar olan gemilerde her bölgede vardiya zabitliği görevini yapar.

Yakınyol birinci zabit yeterliğine sahip olup da vardiya zabiti yeterliğine intibak edenlerin birinci zabit yeterliğine yükseltilmeleri esnasında bu yönetmelikte öngörülen deniz hizmeti hesaplanırken yakınyol birinci zabit yeterliği ile geçirilen hizmetin bir yıla kadar olan süresi terfide esas alınır.

 1. b) Birinci Zabit;

1) Daha önce Yakınyol Kaptan Klas-IV yeterliğine sahip olup da Birinci Zabit yeterliğine intibak edenler, 1250 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde kaptanlık, 3000 GT’ye kadar olan gemilerde her bölgede birinci zabitlik, görevlerini yapar.

2) Daha önce Yakınyol Kaptan Klas-III yeterliğine sahip olup da Birinci Zabit yeterliğine intibak edenler, 2500 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde kaptanlık, 12000 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde birinci zabitlik, 15000 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, her bölgede vardiya zabitliği, 3000 GT’ye kadar olan gemilerde her bölgede birinci zabitlik, görevlerini yapar.

3) Bu yönetmelik kapsamında intibak hakkı olmayıp Birinci Zabit yeterliğini alanlar 3000 GT’ye kadar olan gemilerde her bölgede Birinci Zabitlik görevini yapar.

Yakınyol kaptan klas-III yeterliğine sahip olup da birinci zabit yeterliğine intibak edenlerin kaptan yeterliğine yükseltilmeleri esnasında bu yönetmelikte öngörülen deniz hizmeti hesaplanırken yakınyol kaptan klas-III yeterliği ile geçirilen hizmetin bir yıla kadar olan süresi terfide esas alınır.

 1. c) Kaptan;

1) Daha önce Yakınyol Kaptan Klas-II yeterliğine sahip olup da Kaptan yeterliğine intibak edenler, 7500 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde kaptanlık, 15000 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, her bölgede birinci zabitlik, 25000 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, her bölgede vardiya zabitliği, 3000 GT’ye kadar olan gemilerde her bölgede Kaptanlık, görevlerini yapar.

2) Daha önce Yakınyol Kaptan Klas-I yeterliğine sahip olup da Kaptan yeterliğine intibak edenler, 15000 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde kaptanlık, Her tonajdaki yük gemilerinde ve her bölgede birinci zabitlik, 3000 GT’ye kadar olan gemilerde her bölgede Kaptanlık, görevlerini yapar.

3) Bu yönetmelik kapsamında intibak hakkı olmayıp Kaptan yeterliğini alanlar 3000 GT’ye kadar olan gemilerde her bölgede Kaptanlık görevini yapar.

Yakınyol kaptan klas-I yeterliğine sahip olup da kaptan yeterliğine intibak edenlerin uzakyol kaptan yeterliğine yükseltilmeleri esnasında bu yönetmelikte öngörülen deniz hizmeti hesaplanırken yakınyol kaptan klas-I ile geçirilen deniz hizmeti üç yılı aşmış ise terfide öngörülen üç yıllık deniz hizmet süresi yerine bir yıl kaptanlık, üç yıldan az veya hizmeti olmayanlardan ise bir yılı kaptanlık, bir yılı enaz birinci zabitlik olmak üzere iki yıl deniz hizmeti aranır. Ancak terfi için bu yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (8) numaralı alt bendinde belirtilen eğitimlerin tamamlanmış olması zorunludur.

MAKİNE SINIFI KAZANILMIŞ HAKLAR

 1. a) Makine Zabiti;

1) Daha önce Yakınyol Makine Zabiti yeterliğine sahip olup da Makine Zabiti yeterliğine intibak edenler, 750 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde başmakinistlik, 3000 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede makine zabitliği, görevlerini yapar.

2) Daha önce Yakınyol İkinci Makinisti yeterliğine sahip olup da Makine Zabiti yeterliğine intibak edenler, 1100 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde başmakinistlik, 3500 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde ikinci makinistlik, 3000 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede makine zabitliği, görevlerini yapar.

3) Bu Yönetmelik kapsamında intibak hakkı olmayıp makine zabitliği yeterliğini alanlar 3000 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede makine zabitliği görevini yapar.

Yakınyol ikinci makinist yeterliğine sahip olup da makine zabiti yeterliğine intibak edenlerin ikinci makinist yeterliğine yükseltilmeleri esnasında bu yönetmelikte öngörülen deniz hizmeti hesaplanırken yakınyol ikinci makinist yeterliği ile geçirilen hizmetin bir yıla kadar olan süresi terfide esas alınır.

 1. b) İkinci Makinist;

1) Daha önce Yakınyol Başmakinist Klas-IV yeterliğine sahip olup da İkinci Makinist yeterliğine intibak edenler, 1250 kW’den küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde başmakinistlik, 4000 kW’den küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde ikinci makinistlik, 3000 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede ikinci makinistlik, görevlerini yapar.

2) Daha önce Yakınyol Başmakinist Klas-III yeterliğine sahip olup da İkinci Makinist yeterliğine intibak edenler, 2000 kW’den küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde başmakinistlik, 9000 kW’den küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde ikinci makinistlik, 9000 kW’den küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, her bölgede makine zabitliği, 3000 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede ikinci makinistlik, görevlerini yapar.

3) Bu Yönetmelik kapsamında intibak hakkı olmayıp ikinci makinistlik yeterliğini alanlar 3000 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede ikinci makinistlik görevini yapar.

Yakınyol başmakinist klas-III yeterliğine sahip olup da ikinci makinist yeterliğine intibak edenlerin başmakinist yeterliğine yükseltilmeleri esnasında bu yönetmelikte öngörülen deniz hizmeti hesaplanırken yakınyol başmakinist klas-III yeterliği ile geçirilen hizmetin bir yıla kadar olan süresi terfide esas alınır.

 1. c) Başmakinist;

1) Daha önce Yakınyol Başmakinist Klas-II yeterliğine sahip olup da Başmakinist yeterliğine intibak edenler, 9000 kW’den küçük yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde başmakinistlik, 15000 kW’den küçük yük gemilerinde, her bölgede ikinci makinistlik, 3000 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede başmakinistlik, görevlerini yapar.

2) Daha önce Yakınyol Başmakinist Klas-I yeterliğine sahip olup da Başmakinistlik yeterliğine intibak edenler, 15000 kW’den küçük yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde başmakinistlik, Her kW’deki yük gemilerinde ve her bölgede ikinci makinistlik, 3000 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede başmakinistlik, görevlerini yapar.

3) Bu yönetmelik kapsamında intibak hakkı olmayıp başmakinistlik yeterliğini alanlar 3000 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede başmakinistlik görevini yapar.

Yakınyol başmakinist klas-I yeterliğine sahip olup da başmakinist yeterliğine intibak edenlerin uzakyol başmakinist yeterliğine yükseltilmeleri esnasında bu yönetmelikte öngörülen deniz hizmeti hesaplanırken yakınyol başmakinist klas-I ile geçirilen deniz hizmeti üç yılı aşmış ise terfide öngörülen üç yıllık deniz hizmet süresi yerine bir yıl başmakinistlik, üç yıldan az veya hizmeti olmayanlardan ise bir yılı başmakinistlik, bir yılı enaz ikinci makinistlik olmak üzere iki yıl deniz hizmeti aranır. Ancak terfi için bu yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (h) altbendinin (1) numaralı paragrafında belirtilen eğitimlerin tamamlanmış olması zorunludur.

Ana Sayfaya Dön

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir