KIYI EMNİYETİNE 23 DENİZCİ ALIMI YAPILACAK

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 23 adet ilgili personel alımı yapacak. Peki Kıyı Emniyeti personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

En az ön lisans mezunu olmak, ilgili KPSS puan türünden en az 60 almış olmak, talep edilen özel şartlara haiz olmak, daimi/tam süreli çalışmayı kabul etmek.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

Öğrenim belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi

BAŞVURU SÜRECİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alım ilanına başvurular, 24 Ekim- 2 Kasım 2017 tarihleri arasında  İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

SON BAŞVURU TARİHİ: 02.11.2017
MESLEK ÜNVANI : Deniz Trafik Operatörü (aday)
ADEDİ : 20

ARANILAN NİTELİKLER VE ŞARTLAR:
1-Türk vatandaşı olmak,
2-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
3-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya
da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
4-Düzgün ve akıcı konuştuğunu hastaneden alınmış belge ile ispatlamak
5-Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birinden
mezun olmak.
6-Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine sahip olmak ve anılan belge ile en az bir yıl kaptanlık
yaptığını deniz hizmet belgesi ile belgelemek
7-Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek üzere; KPDS (Kamu Personeli
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) ve
YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)’den en az 60 veya TOEFL (Test of English As a
Foreign Language)’dan en az 72 (iBT) veya GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi
sınavından en az 75 veya GTH Otoritesi tarafından düzenlenecek İngilizce sınavından en az 80
puan almak
8-Mesleği ile ilgili masrafları kuruluşça karşılanacak yurt içi ve yurt dışı eğitimlere katılacağına,
süresi kuruluşça belirlenen asgari 10 yıl çalışma süresine uyacağına, asgari çalışma süresine
uymadan istifa, cezai nedenle iş akdi fesh nedenleriyle kuruluştan ayrılması durumunda eğitim
masraflarının kanuni faizi ile kendisinden tahsil edileceğine dair “Taahhütname” ve/veya “Yurt
Dışına Gönderilen Kamu Personeli ve Yurt İçinde Eğitime Tabi Tutulacak Personeline Mahsus
Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Kefalet Senedini” noter huzurunda imzalamak.
9-Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.
10-Bu kapsamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır.
11-Deniz Trafik Operatörü adayı olarak göreve başlatılacak personelden Gemi Trafik Hizmetleri
Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliği göre ilgili düzenlemeler
kapsamında İdarece belirlenecek görev başı eğitimini görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi
trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde başarıyla bitiremeyenlerin iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş
Kanunu uyarınca fesh olunur.
AÇIKLAMA
1-Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak
yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca
uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki
uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde
hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.Bu süre içerisinde ayrılanlar yukarıda 8 (sekizinci)
madde de yazılı eğitim ücretini de ödemekle yükümlüdür. İşe girmeye hak kazanan adaylar,

hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde iş
başı yaptırılacaktır.
2- Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylardan İstanbul’da 15, Çanakkale’de 5 kişi istihdam
edilecektir.
3- Bu kapsamda işe başlayacak aday ilk istihdam edildiği yerde 10 yıl süre ile başka bir il ve/veya
göreve atanma talebi yapmamaya muvafakat vermiş sayılır.

MESLEK ÜNVANI : Gemi Makineleri İşletme Mühendisi
ADEDİ : 1
TAHSİLİ : Üniversitelerin gemi makineleri işletme mühendisliği bölümünden
lisans düzeyinde mezun olmak
ARANILAN NİTELİKLER VE ŞARTLAR
*En az Uzakyol 2.Mühendis yeterliliğine ve en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu iş
yerinden alacağı hizmet belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı hizmet dökümü ile
belgelemek.
*Mikrosoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek.
*İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak(ÖSYM’ce yapılan yabancı dil sınavından en az 70
puan veya TOEFL Paper Based testinden en az 470, Computer Based testinden en az 155, İnternet
Based testinden en az 65, IELTS’den en az 6 puan almış olmak yada Lisans öğrenimini, eğitim
öğretim dili İngilizce olan bir üniversitede tamamlamak veya KPSS İngilizce testinden en az 40
doğrusu bulunmak).
AÇIKLAMA
1-Bu kapsamda işe başlayacak kişi karada 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam
edilecektir.
2- Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak
yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca
uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları
hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi
içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Başvuran adaylardan, işe girmeye hak
kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu
gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.
3- Bu kapsamda işe başlayacak aday; Kuruluşumuzun Tekirdağ ilinde bulunan Ulusal Deniz
Emniyeti Merkezi (UDEM)’de istihdam edilecek olup, 10 yıl süre ile başka bir il ve/veya göreve
atanma talebi yapmamaya muvafakat vermiş sayılır.

MESLEK ÜNVANI : Gemi İnşaa Mühendisi
ADEDİ : 2
TAHSİLİ : Üniversitelerin Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği veya
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak.
ARANILAN DİĞER ŞARTLAR:
*Tersanecilik alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu iş yerinden alacağı hizmet
belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı hizmet dökümü ile belgelemek.(romorkör
yapımında bu kapsamdaki iş tecrübesi tercih sebebidir)
*Mikrosoft Office uygulamalarını iyi derecede kullanabilmek,
*İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak(ÖSYM’ce yapılan yabancı dil sınavından en az 70
puan veya TOEFL Paper Based testinden en az 470, Computer Based testinden en az 155, İnternet
Based testinden en az 65, IELTS’den en az 6 puan almış olmak yada Lisans öğrenimini, eğitim
öğretim dili İngilizce olan bir üniversitede tamamlamak veya KPSS İngilizce testinden en az 40
doğrusu bulunmak).
AÇIKLAMA
1- Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak
yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca
uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları
hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi
içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. Başvuran adaylardan, işe girmeye hak
kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu
gelmesi halinde iş başı yaptırılacaktır.
2- Bu kapsamda işe başlayacak aday; Kuruluşumuz Genel Müdürlük merkezi olan İstanbul’da
istihdam edilecek olup, 10 yıl süre ile başka bir il ve/veya göreve atanma talebi yapmamaya
muvafakat vermiş sayılır.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir