Sahil Güvenlik İçin Güverte Makina Mezunu 50 Subay, Gemici-Yağcı 105 AstSubay Alınacak

 Sahil Güvenlik İçin Güverte Makina Mezunu 50 Subay, Gemici-Yağcı 105 AstSubay Alınacak

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA; SAHİL GÜVENLİK HİZMETLERİ SINIFINDA SÖZLEŞMELİ STATÜDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 50 SUBAY, 105 ASTSUBAY VE 635 UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPILACAKTIR.

Sahil Güvenlik Subay (Güverte)

Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözlesmenin (STCW-78) öngördüğü ve Ulastırma, Denizcilik ve Haberlesme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün onayladığı A-II/1 müfredat programlarını uygulayan 4 yıllık fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen yurtdısındaki yükseköğretim kurumlarının; güverte veya deniz ulastırma isletme mühendisliği bölümlerinden mezun olmus veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya gerekli sartları yerine getirerek bu bölümlerin mezunlarına denk sayıldığını belgelendirmis olmak.

Sahil Güvenlik Subay (Makine)

Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözlesmenin (STCW-78) öngördüğü ve Ulastırma, Denizcilik ve Haberlesme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün onayladığı A-II/1 müfredat programlarını uygulayan 4 yıllık fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen yurtdısındaki yükseköğretim kurumlarının; gemi makineleri isletme mühendisliği bölümlerinden mezun olmus veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya gerekli sartları yerine getirerek bu bölümlerin mezunlarına denk sayıldığını belgelendirmis olmak.

Sahil Güvenlik AstSubay (Güverte ve Makina)

Asgari olarak, herhangi bir önlisans programı mezunu olmak/kesinkayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak sartıylaasağıdaki gereklerden en az birini yerine getirmek ve belgelemek;- Gemici, usta gemici veya güverte lostromosu yeterliği veya yatkaptanı veya balıkçı gemisi kaptanı yeterliği ile 36 aylık denizhizmetine sahip bulunmak ve Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirmeve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözlesmenin (STCW-78) (SÖZLESME) öngördüğü A-II/3 müfredat programlarına uyguneğitimi Ulastırma, Denizcilik ve Haberlesme Bakanlığı Deniz veİçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü (GENEL MÜDÜRLÜK)tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmek veya,- Denizcilik Anadolu Meslek Liseleri, Denizcilik Meslek Liseleri,Denizcilik Anadolu Teknik Liseleri veya çok programlı liselerindenizcilik alanlarının gemi elektroniği ve haberlesme veya gemiyönetimi dallarından mezun olup, Sözlesmenin öngördüğü A-II/3müfredat programlarına uygun eğitimi Genel Müdürlük tarafındanuygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmek veya,

– Sözlesmenin öngördüğü A-II/3 müfredat programını uygulayan veGenel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan Denizcilik Anadolu Meslek Liseleri, Denizcilik Meslek Liseleri, Denizcilik Anadolu TeknikLiseleri veya çok programlı liselerin denizcilik alanlarının gemiyönetimi dalından mezun olmak veya aynı müfredatı uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan yükseköğretimkurumlarının önlisans veya lisans programlarından mezun olmus veyakesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya,

– Sınırlı vardiya zabiti yeterliği ile 24 ay deniz hizmetine sahip olmakveya,

– Sözlesmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programlarını uygulayan veGenel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan 4 yıllık Denizcilik Anadolu Meslek Liseleri, Denizcilik Anadolu Teknik Liselerinin denizcilik alanlarının gemi yönetimi dalından mezun olmak, veya aynı

müfredatı uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan yükseköğretim kurumlarının önlisans veya lisans programlarından mezun olmus veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya,

– Sözlesmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programlarını uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan 4 sömestr süreli kurslardan mezun olmak veya,

– Sınırlı kaptan yeterliği ile 24 ay deniz hizmeti yaptıktan sonra Sözlesmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programına uygunluğu Genel

Müdürlük tarafından onaylanan bir eğitimi tamamlamak veya,

– Vardiya zabitliği yeterliği ile 500 GT’den büyük gemilerde liman seferi dısında 36 ay vardiya zabitliği yaptıktan sonra Sözlesmenin öngördüğü A-II/2 müfredat programını tamamlamak veya,

– Birinci zabit yeterliği ile 36 ay 500 GT’den büyük gemilerde liman seferi dısında birinci zabitlik yapmak.

SINAV TAKVİMİ :

Basvuru Baslangıç Tarihi ve Saati : 17 Ekim 2016 saat: 11:00

Basvuru Bitis Tarihi ve Saati : 31 Ekim 2016 saat: 15:00

Basvuru Sonuçları ve Sınav Yeri İlanı : 07 Kasım 2016’dan itibaren.

Sınav Tarihi : Bilahare ilan edilecek.

Sınav Sonuçları İlan Edilmesi : Bilahare ilan edilecek.

İlan ve Basvuru Adresi : www.sgk.tsk.tr

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

Personel Temin ve Seçim Sube Müdürlüğü

Telefon

0 (312) 416 45 60

Ana Sayfaya Dön

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir